Enacom heeft ruime ervaring in het (her)inrichten van beheerprocessen, het doorvoeren van veranderingen en is in staat om de noodzakelijke veranderingen te begeleiden door het verandermanagement of het interim-management op zich te nemen.

Meebewegen met de externe omgeving

Een organisatie bestaat uit een structuur die ondersteunend moet zijn aan de primaire bedrijfsprocessen. Omdat deze primaire bedrijfsprocessen altijd gericht zijn op de omgeving van de organisatie, is de organisatie altijd in beweging. Veranderingen en reorganisaties zijn de bewijzen dat een organisatie mee beweegt met de veranderingen. Rust is bedrieglijk en duidt op onvoldoende oog voor de activiteiten van de concurrent en belangstelling voor de omgeving. Nieuwe trends en ontwikkelingen die vroeg worden gesignaleerd kunnen leiden tot een versteviging van de concurrentiepositie.

Vaak stelt het inspelen op deze trends en ontwikkelingen nieuwe eisen die reflecteren op de wijze waarop de bedrijfsprocessen zijn vormgegeven. Informatie vernieuwt, vraagt andere vergarings-, verwerkings- en gebruikswijzen waarop de bestaande organisatie niet altijd is ingericht. Enacom kan helpen om de gewijzigde informatiebehoefte te inventariseren en de noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsprocessen door te voeren.

Meebewegen met de interne omgeving

Soms lopen processen niet lekker, zijn medewerkers ontevreden en is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Een derde partij kan dan helpen om inzicht te krijgen in de onderliggende problemen.
Enacom helpt door een organisatiediagnose uit te voeren. Door middel van interviews en analyses worden de oorzaken van de problemen opgespoord en wordt met het MT naar oplossingen gezocht. Vaak gaat dit gepaard met een verandering in de organisatie omdat blijkt dat de organisatie in een nieuwe fase van volwassenheid is gekomen waarin het management niet is meegegroeid. De tot dan toe gehanteerde wijze van aansturing en rapportage werkt dan niet meer. Enacom heeft ervaring in het diagnosticeren van organisaties. Ook heeft Enacom de uitvoering van de noodzakelijke veranderingen doorgevoerd en ad interim in het MT geparticipeerd om de veranderingen te begeleiden.

Meebewegen in kennis

Hoe staat het met het collectieve geheugen van uw organisatie? Kennisproductiviteit is een onderwerp dat in geen enkele organisatie met deskundigen mag ontbreken. Als gevolg van de focus op de operationele processen is het managen van kennisontwikkeling en -behoud vaak een ondergeschoven kindje. De organisatie wordt hier na verloop van tijd hard mee geconfronteerd als de meest gewaarde medewerkers ontslag nemen en elders gaan werken. Vaak omdat het daar leuker is en "beter geregeld". Dit is vooral geen HRM-issue; het is een kennismanagement-issue. De organisatie moet medewerkers blijven prikkelen om kennis te ontwikkelen. Enacom heeft ervaring in het opzetten van competence groups en kennismanagementtrajecten.